גליונות במה

גיליון 81-82

חודש / עונה: סתיו תש"מ (1979)
שנת הוצאה: תש"מ/1979
הוצאה לאור: בסיוע קרן ישראל מץ,ניו יורק
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

ד"ר דן אלמגור: מחזאים ללא תיאטרון,הסופרים העבריים במאות הי"ח והי"ט והתיאטרון.שלמה מיכואלס בטאשקנט.