גליונות במה

גיליון 73-74

חודש / עונה: אביב-קיץ תשל"ז (1977)
שנת הוצאה: תשל"ז/1977
הוצאה לאור: בסיוע קרן ישראל מץ,ניו יורק
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

אליעזר מרכוס:על ניסוי בתיאטרון חינוכי,ישראל אלירז:'מצדה' בפסטיבל הבאלט בוינה, רינת ג'ויס מילר: השניות בדמות היהודי של מארלו.