גליונות במה

גיליון 60

חודש / עונה: שבט תשל"ד (1974)
שנת הוצאה: תשל"ד/1974
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

אסקוריאל' מחזה אוונגרדי על המאה הט"ז,מחזהו היידי של אהרון צייטלין על ברנר,היצירה הדרמתית של מאקס צוויג.