גליונות במה

גיליון 51

חודש / עונה: סתיו תשל"ב (1971)
שנת הוצאה: תשל"ב/1971
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

תוכן העניינים לפי נושאים 1959-1971