גליונות במה

גיליון 50

חודש / עונה: קיץ תשל"א (1970)
שנת הוצאה: תשל"א/1971
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

ישעיהו ויינברג:שינויים סטרוקטוראליים בתיאטרון הישראלי,פרופ' הלל ברזל:בין סטרינברג ושייקספיר.