גליונות במה

גיליון 27

חודש / עונה: סתיו תשכ"ו (1965)
שנת הוצאה: תשכ"ו/1965
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

דמויות בתיאטרון העברי:מסות ורשימות.