גליונות במה

גיליון 21

חודש / עונה: אביב תשכ"ד(1964)
שנת הוצאה: תשכ"ד/1964
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

אריה זקס:חטאו של פאוסטוס, ישראל כהן:על 'יריחו' למתיתיהו שוהם.