גליונות במה

גיליון 24

חודש / עונה: חורף תשכ"ה (1965)
שנת הוצאה: תשכ"ה/1965
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

הלל ברזל:'העלמה יוליה' מחזה חברתי או פסיכולוגי? עקיבא פליישמן:גיא חיזיון (ע"ד הטיאטר היהודי באמריקא).