גליונות במה

גיליון 22-23

חודש / עונה: קיץ-סתיו תשכ"ד(1964)
שנת הוצאה: תשכ"ד- תשכ"ה/1964
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

המחזאי כאיש בודד, ד"ר הלל ברזל: 'לאחר הנפילה' לארתור מילר, ארנולד וסקר בניו יורק.