גליונות במה

גיליון 19

חודש / עונה: סתיו תשכ"ג (1963)
שנת הוצאה: תשכ"ג/1963
הוצאה לאור: נתמך על ידי משתתפיו
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

דן מירון:על אהרון וולפסון ומחזהו 'ר'חנוך ור' יוספכי',עודד קוטלר:רעבון תמיד.