גליונות במה

גיליון 3 (56)

חודש / עונה: חשון תש"כ (1959)
שנת הוצאה: תש"כ/1959
הוצאה לאור: הוצאת חוג הבימה
עורך: דרור אורון, ישראל גור, יהודה האזרחי
על הגיליון:

פיטר ברוק: הידד לאולמות ריקים! המחזה העברי במשנתו של ש.הלקין,זיגמונד טורקוב:אשר חיפשתי-מצאתי.