גליונות במה

גיליון 6 (59)

חודש / עונה: תמוז תש"כ (1960)
שנת הוצאה: תש"כ/1960
הוצאה לאור: הוצאת חוג הבימה
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

פעמיים עם אוטו פרנק,על יוסף מילוא,גרשון פלוטקין,פיטר פריי,בתיה לנצט,אלישבע מיכאלי.