גליונות במה

גיליון מו

חודש / עונה: אלול (ג) תש"ה (1945)
שנת הוצאה: תש"ה/1945
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: שרוכים
על הגיליון:

לאה גולדברג על הצחוק והמוות מתוך מסה על גוגול, על ההצגה "שידוכים", רשימות לקראת יובל "הבימה" וחנוכת הבניין, הדרמה העברית במאה הי"ט, מחזות פריסטלי ב"אהל"