גליונות במה

גיליון מט

חודש / עונה: אלול (ג) תש"ו (1946)
שנת הוצאה: תש"ו/1946
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: המלט
על הגיליון:

המלט, הדרמה והתיאטרון של היהודים, התיאטרון אצל הערבים, מ. ברוד על פרנץ קפקה והתיאטרון