גליונות במה

גיליון מח

חודש / עונה: סיון (ב) תש"ו (1946)
שנת הוצאה: תש"ו/1946
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: ב. צמרינסקי ז"ל
על הגיליון:

העבודה עם ביאליק על'יום ששי הקצר', המלט בספרות העולם, התיאטרון אצל הערבים, 900 פעמים דיבוק, ברנר ו'שירת הזמיר'.