גליונות במה

גיליון מב-מג

חודש / עונה: תמוז (ב-ג) תש"ו (1944)
שנת הוצאה: תש"ד/1944
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: לא אמות כי אחיה
על הגיליון:

על ההצגה "לא אמות כי אחיה" סיקור ושיחה על המחזה והבימוי עם צבי פרידלנד, רשימות לכבוד יום הולדתו השישים של מכס ברוד, על מקורות האמנות היהודית, על אמנות הריקוד והרקדן מאת שולמית רות, עיקרים בחינוך האמנותי