גליונות במה

גיליון מד

חודש / עונה: טבת (מ"ד) תש"ה (1945)
שנת הוצאה: תש"ה/1945
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: בנים לגבולם
על הגיליון:

ברכת הבימה לנשיא חיים ויצמן,תיאטראות לונדון בימי ההפצצות האחרונות,מחזות חדשים:שלמה המלך ומלכת שבא,שאול המלך למ.ברוד וש.שלום.