גליונות במה

גיליון כט

חודש / עונה: ניסן תש"א (1941)
שנת הוצאה: תש"א/1941
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: ירושלים ורומי
על הגיליון:

גולדפדן וראשית התיאטרון היהודי, על בנייני במות במשקים, איש פליט ושמו בסרמן.