גליונות במה

גיליון יא-יב

חודש / עונה: תשרי (א-ב).
שנת הוצאה: תרצ"ז, 1936.
עורך: ג. חנוך.
תמונת השער: וילהלם טל.
על הגיליון:

מבין המאמרים שבגליון: י. פיכמן על התיאטרון הקלסי; החשבון האחרון- מערכון מאת נ. סוקולוב ז"ל; חקר הלשון התנ"כית אצל שילר וביאליק; מ. ברונזפט" "הבימה" והמוסיקה היהודית.