גליונות במה

גיליון ב

חודש / עונה: חשון.
שנת הוצאה: תרצ"ד, 1933.
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב.
עורך: ג. חנוך.
תמונת השער: יום שישי הקצר.
על הגיליון:

מבין המאמרים בגליון: על דרך התיאטרון העברי ועל שאלת המבטא; התיאטרון בפריז, בגרמניה, באוסטריה וביפן; על ההצגה 'היהודי זיס' ב'הבימה'; ודרך התשובה של התיאטרון היהודי באמריקה.