גליונות במה

גיליון א

שנה: תשמ"ד 1984     עורך: שם העורך

חודש / עונה: אייר, מאי.
שנת הוצאה: תרצ"ג 1933.
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב.
עורך: ש. פרלמן.
תמונת השער: דמות רחב.
על הגיליון:

הגיליון הראשון של במה לענייני אמנות תיאטרונית. מבין המאמרים בגיליון: על ההצגה 'עמך'; יצחק אפשטיין על שאלת המבטא בתיאטרון העברי ; יוסף ורינה רוז עם רשמים מהתיאטרון הסיני.