מדיה

'סטפה אהובתי' - על גיליון נשים יוצרות בשואה ואחריה

מתוך: 'מזכר' - כתב עת לענייני שואה, תקומה, זיכרון והנצחה, גיליון 71, אוגוסט 2021.