מדיה

'קילוף שכבות' מאת: לאה ענבל דור

פורסם בעיתון 77, גליון 419, יוני-יולי 2021.