גליונות במה

גיליון 10 במות ומסך

שנת הוצאה: תשע"ג/2013
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון והמוזיאון ע"ש ישראל גור
עורך: דבורה גילולה
תמונת השער: הנזיר השחור' מאת אנטון צ'כוב,תיאטרון מלינקי,צילום:מקסים ריידר.2013
על הגיליון:

תרז מלאכי:האם כארכטיפ במחזות 'מירלה אפרת'ו'בית ברנרדה אלבה',יצירתו הבלתי אפשרית של פדריקו פליני.