גליונות במה

גיליון 7 במות ומסך

שנת הוצאה: תשע"ב/2012
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון והמוזיאון ע"ש ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,ליאורה הרציג
תמונת השער: אברם' תיאטרון אנסמבל הרצליה,צילום גדי דגון.
על הגיליון:

פצע הדחייה: על הצגת'בתוך הבדידות של שדות הכותנה',דימוי הקרקס והציונות במחזאות הישראלית.