גליונות במה

גיליון 105-106

חודש / עונה: תשמ"ז (1986)
שנת הוצאה: תשמ"ז/1986
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: רות בלומרט,דבורה גילולה
תמונת השער: דמות הלילה בהצגה'הציפור הכחולה' ,התפאורנית חיה אלפרוביץ',חיפה 1937
על הגיליון:

עזה צבי:רפאל צבי-במאי,משורר ומורה,שמעון פינקל:הבמאי ליובומוב ו'השקיעה'ב'הבימה',הטרגדיה 'כרמן'לפי פיטר ברוק.