גליונות במה

גיליון 109-110

חודש / עונה: תשמ"ח (1987)
שנת הוצאה: תשמ"ח/1987
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: דבורה גילולה, רות בלומרט
תמונת השער: הבימה בצמיחתה ופריחתה,נחום צמח, הצייר זאב.
על הגיליון:

דוד אלכסנדר:פרעון ביום חג,ראיונות עם שחקנים לציון יום הולדתו ה-100 שלנחום צמח.