גליונות במה

גיליון 87-88

חודש / עונה: קיץ תשמ"א (1981)
שנת הוצאה: תשמ"א/1981
הוצאה לאור: בסיוע קרן אליעזר ובלומה גורדון
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

בציפיה לתיאטרון:אסופת מאמרים מאת ישראל גור