גליונות במה

גיליון 56

חודש / עונה: חורף תשל"ג (1973)
שנת הוצאה: תשל"ג/1973
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

דבורה גילולה: 'אמפיטריון',קומדית טעויות של פלאוטוס,'הם יגיעו מחר' מחזה בשתי מערכות מאת נתן שחם.