גליונות במה

גיליון 55

חודש / עונה: סתיו תשל"ג (1972)
שנת הוצאה: תשל"ג/1972
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

דבורה גילולה:דמותו של סוקרטס במחזהו של אריסטופאנס'עננים',עזרא להד: ביקורת עברית עלמחזה של יעקב גורדין.