גליונות במה

גיליון 41

חודש / עונה: אביב תשכ"ט (1969)
שנת הוצאה: תשכ"ט/1969
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך,עירית ת"א וההסתדרות הציונית
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

בן עמי פיינגולד:מחזות מקוריים על בימותינו,ד"ר גדעון שונמי:עיונים במחזה'קורבנות החובה' ליונסקו.