גליונות במה

גיליון 38-39

חודש / עונה: קיץ-סתיותשכ"ח (1968)
שנת הוצאה: תשכ"ח/1968
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך,עירית ת"א וההסתדרות הציונית
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

נחום צמח: נקים תיאטרון חדש בירושלים!, דבורה גילולה:'שלום' לאריה זקס בהשראת אריסטופאנס, הבעייה: יוסף בולוף,'המחיר' מחזה בשתי מערכות