גליונות במה

גיליון 16

חודש / עונה: חורף תשכ"ג (1963)
שנת הוצאה: תשכ"ג/1963
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

על "פונדק הרוחות", דני קרוון: במחיצתה של מרתה גרהם, ישראל גור: עסקני תרבות או אנשי תרבות?!, שתי דעות על תיאטרון האבסורד