גליונות במה

גיליון 9-10 (62-63)

חודש / עונה: כסלו תשכ"ב (1961)
שנת הוצאה: תשכ"ב/1961
הוצאה לאור: חוג ידידי במה
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

מיכאל וייכרט: דעת התיאטרון היהודי,מוקיון או נביא על ג'ורג' ברנרד שואו,דב סדן:זמרי ברודי וירושתם.