גליונות במה

גיליון נב

חודש / עונה: כסלו (ג) תש"ח (1947)
שנת הוצאה: תש"ח/1947
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: אהבת ציון
על הגיליון:

על "רוחות" של איבסן, דב חומסקי" בשולי "אהבת ציון", מה מציג התיאטרון ברוסיה הסובייטית, התיאטרון הערבי בא"י בשנה האחרונה, "תמר אשת ער" ליגאל מוסנזון, גמר המחזור הראשון של ביה"ס הדרמטי