גליונות במה

גיליון לט

חודש / עונה: סיון (ג) תש"ג (1942)
שנת הוצאה: תש"ג/1943
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: אנשי רוסיה
על הגיליון:

שמעון פינקל על השחקן מורבסקי, על 'אלוהי ברזל לא תעשה לך' למ.שוהם, מ.גנסין על התיאטרון הממלכתי הקאמרי היהודי.