גליונות במה

גיליון טז

חודש / עונה: טבת (א).
שנת הוצאה: תרצ"ח, 1937.
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב.
עורך: ג. חנוך.
תמונת השער: שומרים.
על הגיליון:

מבין המאמרים שבגליון: הבימה בסיבוב הופעות- ממכתבי חברי הבימה ואחרים, והדי עיתונות; טכניקה בימתית בא"י; סיכום תרצ"ז בתיאטרון הא"י; התנ"ך בדרמה הדתית של ימי הביניים והרנסנס.