גליונות במה

גיליון 138

חודש / עונה: תשנ"ה (1994)
שנת הוצאה: תשנ"ה/1994
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: רות בלומרט,דבורה גילולה
תמונת השער: התפאורהל'המתחזה' מאת מידלטון,תיאטרון באר שבע 1994,תפאורה:מרים גוריצקי.
על הגיליון:

שמעון לב-ארי:ארנון אדר-עשור למותו,גד קינר:הנאציזם והשואהכמטאפורה של דימוי עצמי,יהודה מוראלי:'הפרגודים' של ז'נה-המשורר כנביא.