גליונות במה

גיליון 117-118

חודש / עונה: תש"נ (1989)
שנת הוצאה: תש"נ/1989
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: דבורה גילולה, רות בלומרט
על הגיליון:

רות בלומרט:'שירה' יורם פאלק חוזר לביים את עגנון,דוד שריר: על התפאורה ל'שירה' ועל ירושלים,אמונה ירון:איך נראים כתבי אבי בעיני על הבמה.